Privacyverklaring NDFF

De NDFF slaat persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Wij geven informatie niet door aan derden voor commerciƫle doeleinden. Wij geven graag een overzicht van welke gegevens wij opslaan.

Telmee & invoerportalen

Emailadres:wordt gebruikt om te communiceren met een validator over de waarneming
Voor- en achternaam:alleen zichtbaar voor validator. Gebruikers van de NDFF zien niet de naam van de waarnemer
Woonplaats:alleen zichtbaar voor validator.

Bewaartermijn

De NDFF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze heeft verkregen, of zo veel langer als de NDFF op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Contact en rechten van betrokkenen

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens, waaronder ook verzoeken tot verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking, overdracht of inzage van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Serviceteam van de NDFF via serviceteamNDFF@natuurloket.nl of op 0800 2356333.

Als u een klacht heeft, dan horen wij dat graag van u. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging

De NDFF behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2021.